Publikacje

Publications

Książki

Books

Rozdziały w książkach

Chapters in books

2019

  • Stalin z dołu i z góry. Reprezentacje tanatologiczne, w:in: Anna Adamus, Krzysztof Gajewski, Ágota Lídia Ispán, Dariusz Jarosz, Csaba Kovács, Grzegorz Miernik, Ewelina Szpak, Listy do władzy 1945-1989. Studia przypadków, WarszawaWarsaw 2019.

2018

  • From Semiology of Everyday Life: Video Lifestreaming Practices as a Semiological Guerrilla Warfare, w:in: Current Perspectives in Semiotics. Texts, Genres, and Representations, red.eds. M. Kopytowska, A. Gałkowski, Berlin 2018.
  • Mem internetowy jako gatunek wypowiedzi, w:in: Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, red.ed. K. Konarska, A. Lewicki, P. Urbaniak, KrakówCracow 2018.
  • Rhetoric of Discarded Paradigm. Flat-Earthers as an Interpretive Community, w:in: Digital Agora. Proceedings of the Fifth Argumentor Conference, red.ed. R. K. Bakó, G. Horváth, Oradea 2018.

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2006

  • Paradoksy wartościowania, w:in: Antynomie wartości, red.ed. A. Morawiec, R. Jagodzińska, A. Klepaczko, Łódź 2006.

2003

  • Kim jest człowiek, kto jest człowiekiem, w:in: Pytanie o człowieka, red.ed. J. Mach, WarszawaWarsaw 2003.

2001

  • Logika i bio-logika, w:in: Po co filozofia współczesnemu człowiekowi?, red.ed. N. Olszewska, R. Chymkowski, J. Mach, WarszawaWarsaw 2001.

Artykuły w czasopismach

Papers in journals

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2008

  • W obronie internalizmu. Searle vs. Putnam, „Filozofia Nauki” 2008 nrNo. 3-4.

2007

  • Problem formy literackiej w ujęciu Kennetha Burke'a, „Nauka” 2007 nrNo. 4.

2005

2004

2002

  • Nauka modna, czyli o potrzebie tradycji, „Teksty Drugie” 2002 nrNo. 1/2.