Publikacje

Publications

Rozdziały w książkach

Chapters in books

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2006

  • Paradoksy wartościowania, w:in: Antynomie wartości, red.ed. A. Morawiec, R. Jagodzińska, A. Klepaczko, Łódź 2006.

2003

  • Kim jest człowiek, kto jest człowiekiem, w:in: Pytanie o człowieka, red.ed. J. Mach, WarszawaWarsaw 2003.

2001

  • Logika i bio-logika, w:in: Po co filozofia współczesnemu człowiekowi?, red.ed. N. Olszewska, R. Chymkowski, J. Mach, WarszawaWarsaw 2001.

Artykuły w czasopismach

Papers in journals

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2008

  • W obronie internalizmu. Searle vs. Putnam, „Filozofia Nauki” 2008 nrNo. 3-4.

2007

  • Problem formy literackiej w ujęciu Kennetha Burke'a, „Nauka” 2007 nrNo. 4.

2005

2004

2002

  • Nauka modna, czyli o potrzebie tradycji, „Teksty Drugie” 2002 nrNo. 1/2.