Stypendia i staże badawcze

  • 2021 – Erasmus+, Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Niemcy.
  • 2017 – kwerenda biblioteczna, 8-16 czerwca, Grand Rapids State University, Grand Rapids, Michigan, USA.
  • 2016 – Erasmus+, Universidad de Salamanca, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, Salamanka, Hiszpania.
  • 2015 – Erasmus+, Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Niemcy.
  • 2004 – stypendium rządu francuskiego, Uniwerstytet Nancy 2, Nancy, Francja.

Scholarships and Research Stays

  • 2021 – Erasmus+, Karlsruhe Institut of Technology, Karlsruhe, Germany
  • 2017 – library research, 8-16 June, Grand Rapids State University, Grand Rapids, Michigan, USA.
  • 2016 – Erasmus+, Universidad de Salamanca, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, Salamanca, Spain.
  • 2015 – Erasmus+, Karlsruhe Institut of Technology, Karlsruhe, Germany
  • 2004 – scholarship of French government, University Nancy 2, Nancy, France.