Zainteresowania badawcze

 • antropologia nowych mediów,
 • teoria oralności,
 • elektroniczna kultura uczestnictwa,
 • kulturowe studia nad komunizmem,
 • krytyczna analiza dyskursu,
 • krytyka mitograficzna,
 • problem intencjonalności

Main research interests

 • anthropology of new media,
 • theory of orality,
 • electronic participatory culture,
 • cultural studies on communism,
 • critical analysis of discourse,
 • archetypal criticism,
 • problem of intentionality