Publikacje

Publications

Rozdziały w książkach

Chapters in books

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2006

  • Paradoksy wartościowania, w:in: Antynomie wartości, red.ed. Arkadiusz Morawiec, Renata Jagodzińska, Anna Klepaczko, Łódź 2006.

2003

  • Kim jest człowiek, kto jest człowiekiem, w:in: Pytanie o człowieka, red.ed. Jakub Mach, WarszawaWarsaw 2003.

2001

  • Logika i bio-logika, w:in: Po co filozofia współczesnemu człowiekowi?, red.ed. Natalia Olszewska, Roman Chymkowski, Jakub Mach, WarszawaWarsaw 2001.

Artykuły w czasopismach

Papers in journals

2023

2022

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2008

2007

2005

2004

2002